Tiềm năng lớn của năng lượng gió của Ireland

Do thiếu nguồn năng lượng hóa thạch bản địa, nguồn cung cấp năng lượng của Ireland liên tục đứng trước bờ vực bất ổn về chính trị, địa chính trị và địa lý. Rủi ro tiềm tàng đối với an ninh cung cấp năng lượng kết hợp với sự góp phần của phát thải khí nhà kính do con người gây ra vào biến đổi khí hậu cho thấy rõ ràng nhu cầu của Ireland trong việc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu làm nguồn năng lượng chính.

Ung dung HOMER phan tich cac nguon nang luong tai tao

Một phân tích khả thi để điều tra các phương án năng lượng tái tạo sẵn có đã được thực hiện bằng phần mềm HOMER. Chi phí hiện tại ròng, chi phí năng lượng và lượng khí thải CO2 của từng tổ hợp năng lượng tiềm năng đã được xem xét để xác định hệ thống năng lượng lai tái tạo và không tái tạo phù hợp nhất. 

dien gio ngoai khoi
Điện gió ở ngoài khơi được mở rộng

Năng lượng gió đã được chứng minh là có tiềm năng lớn nhất để tạo ra năng lượng tái tạo ở Ireland: năng lượng gió là một thành phần của phần lớn các hệ thống lai tối ưu cả trong hệ thống độc lập và hệ thống kết nối lưới. Năm 2010, sự đóng góp của năng lượng gió vào tổng lượng điện tiêu thụ ở Ireland xấp xỉ 10% và kết quả của nghiên cứu khả thi này cho thấy tiềm năng lớn về sản xuất năng lượng gió ở Ireland. 

Do tính biến đổi vốn có của năng lượng gió, các kết quả của hệ thống nối lưới đặc biệt phù hợp, cho thấy trong hơn một nửa số phân tích điều tra nhu cầu năng lượng điện, việc kết hợp năng lượng gió sẽ bù đắp lượng khí thải CO2 của các nguyên tố không thể tái tạo đối với năng lượng gió như vậy. Mức độ toàn bộ hệ thống có lượng khí thải CO2 âm, điều này có ý nghĩa nghiêm trọng đối với các giới hạn phát thải của Nghị định thư Kyoto. Ireland cũng có tiềm năng đáng kể về sản xuất thủy điện mặc dù chỉ chiếm 2% tổng lượng điện tiêu thụ trong năm 2010. Do đó, năng lượng gió và thủy điện cần được khám phá kỹ lưỡng để đảm bảo nguồn năng lượng sơ cấp bản địa ở Ireland.