Mời bạn đọc tham gia “Cuộc thi Thiết kế Giáng Sinh 2017” từ Catholic Design

Để góp phần xây dựng một sân chơi cho tất cả các bạn đam mê thiết kế đồ họa Công giáo. Design Catholic tổ chức cuộc thi Thiết Kế Công Giáo với chủ đề “Giáng Sinh Yêu Thương”. Hãy nhanh tay tham gia để nhận những phần quà hấp dẫn bạn nhé.

 • Đối Tượng Tham Gia: Tất cả các bạn có đam mê với Đồ Hoạ Công Giáo.
 • Thời Gian: Từ ngày 20.11.2017 đến 15.12.2017
 • Yêu Cầu:

  – Hạng mục dự thi: Thiệp Giáng Sinh, Cover Facebook, Backdrop, Banner…

  – Các tác phẩm dự thi phải là thiết kế Công giáo và bám sát chủ đề “Giáng Sinh Yêu Thương”

  – File dự thi là file ảnh: PNG hoặc JPEG độ phâm giải >1000px

  Admin WEBDESIGNCatholic Covers (Thành viên nhóm) không tham gia.

  – Là những tác phẩm mới do chính bạn thiết kế.

  – Được sử dụng các stock hay vector có sẵn. Nhưng càng sáng tạo thì sẽ càng có nhiều cơ hội chiến thắng.

 • Cách thức nộp bài dự thi:

  – Gửi qua email: designcatholic@gmail.com

  – Hoặc gửi trực tiếp qua tin nhắn fanpage:www.facebook.com/designcatholic

 • Bình chọn và giải thưởng.

  Vào ngày 16.12.2017 Design Catholic sẽ đăng tất cả các sẩn phẩm thu về lên fanpage và sẽ bắt đầu thời gian bình chọn like và share [Cách bình chọn này chỉ chiếm 30% kết quả, BTC sẽ căn cứ vào chất lượng và ý nghĩa của thiết kế.] Dự kiến công bố kết quả vào ngày 25.12.2017

Giải thưởng:

 • 01 Giải Nhất: Cặp áo thun công giáo từ Teechurch.vn + 01 bộ huy hiệu công giáo 10 cái (5.8cm)
 • 02 Giả Nhì: 01 áo thun công giáo từ Teechurch.vn + 01 bộ huy hiệu công giáo 10 cái (5.8cm)
 • 03 Giải Ba: 01 áo thun công giáo từ Teechurch.vn
 • 05 Giải Khuyến Khích: 01 bộ huy hiệu công giáo 10 cái (5.8cm)

*Tất cả giải thưởng kèm giấy chứng nhận từ Catholic Design.

Catholic Design cũng xin gửi tặng bạn, bộ vector, stock, background, font chữ để dùng trong việc thiết kế cho giáng sinh tại đường link: http://goo.gl/xaSySD

Tổ chức bởi: Catholic Design

Tài trợ bởi: TeeChurch.vnwww.teechurch.vn

Share bởi: www.webdesign.com

Khuyến mãi thêm: “Tặng bộ tư liệu thiết kế hoặc file thiết kế bất kỳ trên website www.webdesign.com cho các bạn đạt giải”.

You are invited to participate in the “Christmas Design Contest 2017” from Catholic Design

To help build a playground for all your passion for Catholic graphic design. The Catholic Design Contest is held under the theme “Christmas in Love”. Quickly join hands to get the gifts attractive you offline.

Participant: All of you are passionate about Catholic Graphics.

Time: From 20.11.2017 to 15.12.2017

Request:

– Contest entries: Christmas Cards, Facebook Cover, Backdrop, Banner …

– Contest entries must be Catholic and follow the theme of “Love Christmas”.

– File format: PNG or JPEG resolution> 1000px

– Admin WEBDESIGN and Catholic Covers (Group Members) are not participating.

– These are new works by your own design.

– Used stock or vector available. But the more creative you are, the more chance you will win.

How to submit your entry:

– Send by email: designcatholic@gmail.com

– Or send it via fanpage message: www.facebook.com/designcatholic

Polls and Awards.

On December 16, 2017 Design Catholic will post all the products on the fanpage and will start voting time like and share. [This vote only takes up 30% of the results, BTC will base on the quality and idea. the meaning of the design.] Expected results announced on 25.12.2017

Prize:

01 First Prize: A pair of Catholic T-shirts from Teechurch.vn + 1 Catholic badge set of 10 (5.8cm)

02 Seconds: 01 Catholic T-shirt from Teechurch.vn + 01 Catholic badge 10 pieces (5.8cm)

03 Third Prize: 01 T-shirt from Teechurch.vn

05 Encouragement Prize: 01 Catholic badge set 10 pieces (5.8cm)

* All certificates with a certificate from Catholic Design.

Catholic Design also sends you a set of vector, stock, background, fonts for Christmas design at: http://goo.gl/xaSySD

Hosted by Catholic Design

Sponsored by: TeeChurch.vn – www.teechurch.vn

Share by: www.webdesign.com

Additional promotion: “Give away any design materials or design files on the website www.webdesign.com for you to win”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *